CURSURI AUTORIZATE DE MASAJ SI CURSURI DE PERFECTIONARE Scoala de Masaj Cristiana – pregatire la superlativ!

CURSURI AUTORIZATE DE MASAJ SI CURSURI DE PERFECTIONARE

Scoala de Masaj Cristiana organizează cursuri de masaj la înalte standarde calitative, fundamentate din perspectivă medicală, structurate într-o manieră originală şi predate adaptat şi gradual, destinate atât neiniţiaţilor cât şi specialiştilor în domeniu.

O primă categorie a cursurilor de masaj o constituie cele aferente Tehnician-ului Maseur – cursuri de formare profesionala – pe care scoala noastră de masaj este autorizată să le susţină. Ele se adresează celor care doresc să se iniţieze în arta masajului şi să deprindă o meserie nouă. Diplomele – certificate de absolvire şi certificat de calificare – sunt recunoscute internaţional.

O a doua categorie de cursuri de masaj pe care le susţinem e cea destinată maseurilor în principal. Aceste cursuri intensive de perfecţionare urmăresc împrospătarea cunoştinţelor de specialitate, adăugarea elementelor de subtilitate, de rapiditate în instalarea efectelor terapeutice şi eficienţă în masaj, precum si completarea cunoştinţelor cu studii şi tehnici complementare de masaj, şi se adresează atât absolvenţilor altor scoli de masaj cât şi absolvenţilor Scolii de Masaj Cristiana.

Tehnician Maseur

Tehnician-ul Maseur este o calificare recunoscută şi pe plan internaţional, care necesită un timp de instruire conform legii de minimum 27 săptămâni şi prevede dobândirea competenţelor de aplicare a masajului somatic, masajului reflexogen, masajului terapeutic şi drenajului limfatic. În Scoala de Masaj Cristiana aceste cursuri de calificare durează 28 de săptămâni şi sunt subîmpărţite în trei module Modulul 1 – Masaj Somatic (7 săptămâni), Modulul 2 – Masaj Reflexogen (7 săptămâni) şi Modulul 3 – Masaj Terapeutic (14 săptămâni, acest modul include şi drenajul limfatic). Calendarul desfășurării cursurilor de masaj somatic, reflexogen și terapeutic poate fi găsit aici.

Deşi supusă unor standarde impuse de lege – pregătirea în şcoala noastră de masaj vă oferă multe elemente originale, ca tehnici de masaj şi informaţii, şi se desfaşoară într-un mod creativ unic. La finalul acestor cursuri de masaj, în urma examenelor de absolvire, scoala noastră de masaj emite Certificate de Absolvire (după primele două module) şi Certificate de Calificare profesionala (după al treilea modul) – vezi formularele in pagina Despre noi – Acreditări. Programul acestor cursuri de masaj este stabilit pentru toată perioada anului şi afişat în pagina Calendar .

Modulul 1 – Curs Masaj Somatic

Având în vedere mediul stresant al zilelor noastre – Masajul Somatic este perfect potrivit pentru a relaxa şi revigora corpul şi psihicul.

Adresat pielii, ţesutului celular subcutanat şi muşchilor – Masajul Somatic urmăreşte o armonizare de suprafaţă a corpului şi destinderea psihică incipientă.

Primă parte a programului de cursuri Tehnician Maseur – cursul de masaj somatic este axat pe cunoaşterea tehnicilor principale şi secundare de masaj, pe deprinderea unui masaj de relaxare de suprafaţa şi pe aplicarea elementelor corecte de masaj anticelulitic.

De asemenea se insistă pe deprinderea elementelor de iniţiere a calmului in masaj – esenţiale în inducerea unei stări de relaxare pacientului.

Ca și elemente auxiliare, esențiale în distribuirea corectă a efectelor masajului și dispersia tensiunilor blocante, se introduc tehnici de fluidizare fizico-energetică, baze pentru abordarea terapeutică în masaj din modulul terapeutic.

Cursul de masaj somatic se finalizează cu examen de absolvire (scris şi practic) şi diplomă – certificat de absolvire – vezi formularele în pagina Despre noi –Acreditari.

Durata: 7 săptămâni
Orar: două şedinţe a câte 4 ore/ săptămână
Program: 8.30 – 12.30; 18.00 – 22.00

Materii de studiu:
o Anatomia şi fiziologia omului (soma);
o Tehnicile principale şi secundare în masajul somatic;
o Tehnici auxiliare de fluidizare;
o Masajul regional şi general;
o Mobilizările după masaj;
o Masajul anticelulitic simplu
o Elemente de comunicare cu pacientul Competenţe specifice:
Competenţe specifice:
o Aplicarea masajului de întreţinere şi relaxare;
o Aplicarea masajului anticelulitic Obiective urmărite:
Obiective urmărite:
o Deprinderea tehnicilor de masaj somatic şi aplicarea lor în masajul regional şi general;
o Stăpânirea tehicilor auxiliare de fluidizare a corpului, cu rol de iniţiere şi potenţare a efectelor de relaxare ale masajului somatic;
o Identificarea contraindicaţiilor majore de masaj
o Conştientizarea relaţiei de inter-dependenţă dintre maseur şi pacient din timpul masajului;
o Deprinderea stării de calm a maseurului – fundamentală în generarea stării de relaxare a pacientului şi în gestionarea potenţialului energetic al maseurului

Modulul 2 – Curs Masaj Reflexogen

Aplicat pe terminalele energetice de bază – picioarele şi mâinile – Masajul Reflexogen sau Reflexoterapia acţionează de la distanţă de zona vizată producând efecte ample de destindere fizică şi psihică şi contribuind la reglarea diferitelor organe şi sisteme ale corpului (sistemul renal, sistemul digestiv, sistem genital, sistem endocrin, etc).

Poartă de trecere înspre masajul terapeutic – Masajul Reflexogen, poate fi folosit la echilibrarea diferitelor afecţiuni, stimulând buna funcţionare a organelor corpului.

Cursul de masaj reflexogen se finalizează cu examen de absolvire (scris şi practic) şi diplomă – certificat de absolvire – vezi formularele în pagina Despre noi –Acreditari.

Durata: 7 săptămâni
Orar: două şedinţe a câte 4 ore/ săptămână
Program: 8.30 – 12.30; 18.00 – 22.00

Materii de studiu:

o Anatomia şi fiziologia omului pe aparate şi sisteme;
o Tehnici de lucru în masajul reflexogen;
o Masajul reflexogen al tălpilor (plantar)
o Elemente de comunicare cu pacientul

Competenţe specifice:
o Aplicarea masajului reflexogen;

Obiective urmărite:
o Deprinderea tehnicilor de masaj reflexogen;
o Dezvoltarea abilităţii de interacţiune cu zonele reflexogene;
o Identificarea contraindicaţiilor majore in masajul reflexogen
o Conştientizarea relaţiei de inter-dependenţă dintre maseur şi pacient din timpul masajului;
o Deprinderea stării de calm a maseurului – fundamentală în generarea stării de relaxare a pacientului şi în gestionarea potenţialului energetic al maseurului

Modulul 3 – Curs Masaj Terapeutic

Parte din arta echilibrării fizice a corpului – Masajul Terapeutic utilizează procedee principale, secundare şi speciale de masaj, aplicate în ordinea şi cu localizarea specifică afecţiunii şi configuraţiei particulare a pacientului.

Predarea Masajului Terapeutic în şcoala noastră se bazează pe practici originale, care să maximizeze efectul terapeutic, dublate de o bună instruire teoretică din perspective medicale alopate și alternative – necesare pentru a deveni un bun terapeut.

A treia şi ultima parte a programului de cursuri Tehnician Maseur – acest modul este alcătuit din cursuri de masaj terapeutic, cursuri de drenaj limfatic, elemente de mobilizări vertebrale şi articulare, şi elemente de kinetoterapie, toate necesare maseurului pentru a înţelege modalităţile de producere, evoluţie şi vindecare a afecţiunilor în care masajul este indicat.

O atenție aparte se alocă masajului anticelulitic, care este un masaj terapeutic, celulita afectând multiple aspecte ale sănătății fizico-psiho-emoționale, implicatele estetice situându-se din punct de vedere terapeutic în plan secundar.

Se insistă pe dezvoltarea unui mod holistic de gândire pentru a putea găsi soluţiile potrivite şi pentru a deprinde colaborarea interdisciplinara cu ramurile medicale implicate în tratarea afecţiunilor repective.

Cursul de masaj terapeutic se finalizează cu examen de absolvire (scris, practic si oral) şi diplomă – certificat de absolvire și calificare (formular recunoscut internaţional)- vezi formularele în pagina Despre noi – Acreditari.

Durata: 14 săptămâni
Orar: două şedinţe a câte 4 ore/ săptămână
Program: 8.30 – 12.30; 18.00 – 22.00

Materii de studiu:

o Fiziopatologia şi patologia în afecţiunile în care masajul terapeutic este indicat;
o Tehnici de lucru şi stadializarea abordării în masajul terapeutic;
o Tehnici de mobilizări articulare; mobilizările vertebrale
o Masajul de drenaj limfatic;
o Masajul anticelulitic combinat cu drenaj limfatic;
o Masajul terapeutic în sfera patologiei;
o Elemente de kinetoterapie;
o Elemente de psihologie terapeutică;

Competenţe specifice:
o Aplicarea masajului anticelulitic din perpective fiziopatologice;
o Aplicarea mobilizarilor articulare si vertebrale
o Aplicarea masajului de drenaj limfatic;
o Aplicarea masajului terapeutic;

Obiective urmărite:
o Deprinderea tehnicilor de masaj terapeutic;
o Cunoaşterea strategiei de abordare în masajul terapeutic în vederea maximizării efectelor terapeutice;
o Stăpânirea tehnicilor de drenaj limfatic şi cunoaşterea abordării corecte a drenajului pe regiuni;
o Deprinderea masajului anticelulitic “blând” combinat cu drenaj limfatic –     eficienţă maximă fără traumatizare locală;
o Aplicarea masajului terapeutic pe tipuri de ţesuturi, pe organele profunde şi, specific, în afecţiuni în care acesta este indicat;
o Cunoaşterea bazelor terapiei prin mişcare (kinetoterapie);
o Deprinderea elementelor de bază ale psihologiei terapeutice;
o Conştientizarea relaţiei de inter-dependenţă dintre maseur şi pacient din timpul masajului;
o Deprinderea frecvenţei de lucru a regenerării terapeutice, necesare rearmonizării organismului pacientului

Drenaj limfatic (MDL sau MLD)

Utilizează tehnici speciale de masaj şi se adresează circulaţiei limfatice de la suprafaţa corpului.

Datorită caracterului său (acţiune amplă şi intensă asupra sistemului nervos vegetativ), efectelor sale (detoxifiere, stimulare imunitară, rol trofic, etc), precum şi indicatiilor sale (limfedem primar şi secundar, deficienţe imunitare, activarea regenerării țesuturilor, etc) – masajul de drenaj limfatic este un masaj terapeutic şi se studiază în cadrul Modulului 3 – Masaj Terapeutic, el putând fi parcurs și separat.

Acest tip de masaj diferă esenţial de celelalte tipuri de masaj, utilizând ritmuri foarte lente, mişcări legate şi continue, presiuni usoare şi o bună coordonare cu respiraţia. Deprinderea drenării limfatice este indicată iniţiaţilor în masaj. Aplicarea masajului de drenaj limfatic poate fi făcută corect doar de maseurii care reuşesc să–şi controleze și să-şi mențină starea de calm.

Ţesuturile cărora se li adresează masajul de drenaj limfatic (ganglioni limfatici şi vase limfatice din ţesutul celular subcutanat) sunt sensibile, friabile şi dispun de o reactivitate crescută – ca atare manevrele intempestive ca ritm, presiune, excesul de cald (şi crème cu efect de încălzire) sau de rece – conduc la închiderea vaselor sau la distrucţii la nivelul acestor ţesuturi, un masaj neadecvat putând leza ganglionii limfatici şi determina blocaje limfatice temporare sau permanente; răspunsul optim cu intensificarea circulaţiei limfatice de până la 20 de ori are loc la ritmurile lente (manevre de masaj şi unde cerebrale) şi presiuni uşoare şi în suprafaţă.

Acest timp de masaj, prin specificul lui, se lucrează fără ulei şi se poate aplica eficient şi prin hainele moi şi extensibile.

Indicaţiile masajului de drenaj limfatic sunt abordate în secţiunea Articole.

Conditii de inscriere

Acte necesare si prevederi legale

Scoala de Masaj Cristiana este o unitate de învăţământ autorizată să conducă programul de calificare Tehnician Maseur – program de calificare de nivel 4 – postliceal – autorizaţie Serie B Nr. 0010197/23.06.2016. În acest sens este supusă cerinţelor şi rigorilor legii. Ca atare formularele tipizate de diplome de masaj – certificate de absolvire şi certificate de calificare (vezi acreditări) – pot fi eliberate doar absolvenţilor de liceu sau de instituţii superioare de învăţământ.

Persoanelor care nu întrunesc condiţiile de studii de mai sus – li se pot elibera diplomele şcolii.

Cetăţenii străini pot parcurge programul de calificare cu condiţia legalizării actelor de identitate, a prezentării permisului de şedere în România şi a echivalării studiilor la Ministerul Educaţiei şi Învăţământului (durată 30 zile).

Cetăţenii români cu studii in străinătate (liceu) au nevoie de echivalarea studiilor la Ministerul Educaţiei şi Învăţământului.

Acte solicitate:

 • Carte de identitate sau paşaport (copie)
 • Certificat de naştere (copie)
 • Certificat de căsătorie sau divorţ (pentru cei care şi-au schimbat numele de naştere (copie)
 • Ultima diploma de studii (liceu sau facultate)(copie)
 • Certificat absolvire Masaj Somatic/și Masaj Reflexogen (copie) – pentru cei care doresc să continue pregătirea în școala noastră
 • Adeverinţa de la medicul de familie sau medicina muncii cu menţiunea “clinic sănătos” sau “apt curs masaj”(original)

Actele vor fi prezentate în copie şi original; şcoala va reţine copiile restului documentelor şi originalul adeverinţei medicale.

Cursuri perfecțonare în masaj

 Aceste cursuri urmăresc ȋn primul rând creşterea eficienţei terapeutice prin împrospătarea cunoştinţelor de specialitate, adăugarea elementelor de subtilitate, de rapiditate în instalarea efectelor terapeutice, deprinderea abordării terapeutice integrale, deprinderea unor tehnici noi şi mai puţin cunoscute de masaj, şi se adresează atât absolvenţilor altor şcoli de masaj cât şi absolvenţilor Şcolii de Masaj Cristiana. Datorită suportului teoretic complex şi foarte bine structurat pe tematica abordată, precum şi a tehnicităţilor particulare şi specifice, total diferite de cele ale masajului clasic, aceste cursuri pot fi parcurse şi de neiniţiaţii în masaj, oferindu-le instrumente deosebit de eficiente de abordare terapeutică.

Masaj Fascial

Şcoala noastră propune sub titulatura Tehnici Neurostructurale Integrative, o incursiune în diversele terapii fasciale, oferind cursanţilor noştri noi tehnicităţi şi abilităţi practice prin care demersul terapeutic să fie din ce în ce mai profund şi mai eficient.

Tehnicile fasciale, aşa cum este şi Masajul Fascial prezentat în cadrul Şcolii de Masaj Cristiana, fac trecerea de la abordarea intensă, “hard”,  a corpului uman, aşa cum se accesează în masajul clasic, la o abordare blandă, discretă, “soft”, a structurii fizice. Folosindu-se de proprietăţile anatomice ale fasciei, tehnicile fasciale deschid porţi noi de explorare a corpului uman, oferind soluţii noi în abordarea şi rezolvarea mai profundă şi mai eficientă a diverselor probleme de sănătate.

Despre fascie:

Există două înțelesuri principale ale termenului fascie. Primul, clasic şi static, este cel al anatomiei medicinii alopate – anatomia cadavrului inert, imobil şi rigid – şi se referă la învelişurile muschilor şi prelungirile lor dintre fasciculele şi fibrele musculare.

Inţelesul care surprinde aspectele ei vii şi dinamice este cel oferit de osteopatie şi disciplinele medicale alternative – fascia fiind considerată o reţea structurală unitara 3D, asemănătoare pânzei de păianjen (sub aspect microscopic), care găzduieşte, îmbracă

1

şi susţine – de la nivel micro la nivel macro – toate celulele, ţesuturile şi organele corpului uman – jucând rolul unei matrice intra şi extracelulare, şi aflată într-o mişcare complexă continuă.

Dezvoltarea lui începe la 2 săptămâni ca un gel fibros care invadează şi înconjoară toate celulele, apoi suferă progresiv plicaturări şi întrepătrunderi ajungând să alcătuiască straturile complexe prezente în organismul adult. Considerată un ţesut moale, alcatuită din colagen (generator de rezistentă), elastină (generatoare de elasticitate sau flexibilitate), reticulina şi polizaharide (captatoare de apă), in proporţii variabile in funcţie de tesut şi starea lui – fascia face parte din toate structurile corpului (tesuturi, organe, vase de sânge, nervi, etc) ca un tot unitar şi în acest fel le coordonează activitatea atât direct cât şi indirect.

Fascia este într-o mişcare „unduitoare” continuă prin componentele ei, chiar dacă în aparenţă corpul se păstrează imobil, în viziune osteopatică aceasta fiind alimentată şi întretinută de ”mişcările”(„pulsaţiile”) sistemului nervos central. Mişcarea liberă fascială este ceea ce caracterizează corpurile vii şi sănătoase; absenţa mişcării fasciale este un atribut al nefiinţei; restricţia de mişcare fascială defineşte dezechilibrul funcţional şi, ulterior, boala.
Aspecte uimitoare ale mişcării fasciale le puteti vedea accesând: https://www.youtube.com/watch?v=qSXpX4wyoY8

2

Pe lângă înţelesul clasic referitor la învelişurile muşchilor, sistemul fascial conţine şi tendoanele, ligamentele, bursele; capsulele organelor interne, peritoneul, mezenterul, care susţin organele intraabdominale; pericardul, pleura, elemente ale mediastinulului, care susţin organele în cavitatea toracică; foitele meningeale, din jurul creierului, in proporţii variabile in funcţie de tesut şi starea lui – fascia face parte din toate structurile corpului (tesuturi, organe, vase de sânge, nervi, etc) ca un tot unitar şi în acest fel le coordonează activitatea atât direct cât şi indirect. Fascia este într-o mişcare „unduitoare” continuă prin componentele ei, chiar dacă în aparenţă corpul se păstrează imobil, în viziune osteopatică aceasta fiind alimentată şi întretinută de ”mişcările”(„pulsaţiile”) sistemului nervos central. Mişcarea liberă fascială este ceea ce caracterizează corpurile vii şi sănătoase; absenţa mişcării fasciale este un atribut al nefiinţei; restricţia de mişcare fascială defineşte dezechilibrul funcţional şi, ulterior, boala.

Aspecte uimitoare ale mişcării fasciale le puteti vedea accesând: https://www.youtube.com/watch?v=qSXpX4wyoY8

Fascia:

 • furnizează organismului forţă, sprijin, elasticitate şi amortizare;
 • crează şi sprijină forma de bază a ţesuturilor;
 • preia, distribuie şi se adaptează la stressurile fizice (suprasolicitari, traumatisme, etc); rigiditatea fascială poate conduce la aderenţe, rupturi

3

musculare, ligamentare, fracturi de stress; fibroza, atrofia, scurtările sunt rezultate ale adaptărilor disfuncţ

 • deoarece înconjoară fiecare celulă – fascia joaca un rol major în transportul fluidelor vitale; când este sănătoasă şi hidratată fascia menţine apa la nivel celular, este maleabilă şi se mişcă bine în timpul mobilizărilor; starea de hidratare a fasciei permite schimburile nutritive şi a produşilor de metabolism; în caz contrar ea devine rigidă, fibrotică şi aderentă la celulele şi ţesuturile din jur – perturbând hrănirea celulară.
 • Funcţionează ca un amortizor pentru şocuri prin capacitatea ei de a se transforma de la o consistentă solidă la una de tip gel (pe baza proprietăţilor elementelor ei componente şi în cazul unei hidratări adecvate); această acţiune se referă şi la organele interne.
 • prin structura ei plastică fascia se adaptează corespunzător la mişcările şi modificările din organism, fiind implicată în toate aspectele mişcării; acoperind totul în corp, fiind plicaturată, tridimensională, puternică – ea poate dispersa forţele la distante mari de zona de acţ
 • fascia este responsabilă de buna funcţionare a fiecărui ţesut şi fiecărui organ prin susţinerea pe care o oferă în cazul flexibilităţii ei sau disfuncţiile generate de rigiditatea pe care o poate dezvolta.
 • ca o structura arhi-răspândită în organism fascia are interconexiuni cu meridianele energetice, de cele mai multe ori punctele esenţiale de restricţie fasciale fiind puncte blocate de pe meridiane.

4

O fascie care nu se poate adapta corespunzător la solicitări, fascia disfuncţională (deshidratată, rigidizată, tensionată deja, etc) – poate suferi leziuni severe; ea poate să se erodeze, să se calcifice; poate conduce la modificări posturale şi chiar dezalinieri structurale, poate disloca oase; se poate genera toxicitate, sensibilitate locală şi durere, aceasta putând fi resimţită şi la distanţă de zona afectată; fascia afectată poate fi cauză de pierdere a flexibilităţii, tulburări de mersdislocare de organe, oboseală, depresie; este accelerat procesul de îmbătrânire.
Traumatismele, înţeparea fasciei, se transmit la distanţă de locul afectat, modificând tensiunea şi, implicit flexibilitatea, cu repercursiuni pe structurile/organele locale; şi astfel se pot explica corelările între organele interne şi structuri somatice aflate la distanţă.

Fascia este o structura implicată in toate dezechilibrele functionale şi structurale ale corpului viu de unde şi impactul imens terapeutic pe care îl are abordarea ei. Trebuie menţionat că majoritatea tipurilor de masaj interacţionează fascial, dat fiind atot-prezenţa ei în organism, dar există masaje dedicate acestei structuri care scurtează foarte mult timpul de lucru şi maximizează eficienţa terapeutică. Dintre ele amintim masajul profund al tesuturilor (deep tissue massage – inclus în programa de masaj terapeutic a şcolii noastre – modul 3 Tehnician Maseur), tehnicitățile de tip Bowen (Terapia BowenSTORM – curs de perfecţionare ), Masajul Fascial (parte din programa cursurilor de perfecţionare) – posibil de efectuat şi în afecţiunile inflamatorii acute şi dureri acute.

5

Beneficii ale utilizării Masajului Fascial:

 • Indepărtarea rapidă a durerilor acute şi cronice (5-10min) din zonele afectate de contracturi, spasme musculare, torticolis
 • Indepărtarea rapidă a contracturilor
 • Detoxifiere a ţesuturilor
 • Activarea circulaţiei limfatice (reducerea edemelor)
 • Stimularea circulaţiei sanguine
 • Stimularea nervoasă asupra nervilor periferici şi pe sistemul nervos central
 • Corectarea posturii (în mai multe şedinţe)
 • Imbunătăţirea funcţionării organelor interne
 • Posibilitate de lucru în zonele cu inflamaţii acute (hernie acută de disc, entorse, etc)
 • Utilizare în majoritatea afecţiunilor (excepţie tromboflebita)
 • Uşor de executat, rapid şi eficient

6

Access Bars

În pregătire

ANTICELULITIC TERAPEUTIC

Abordarea terapeutica a celulitei se face tinand cont de cauzele reale de aparitie a ei, de mecanismele fiziologice perturbate care ii determina aspectele de manifestare si de impactul general asupra corpului.

Specificul masajului corect in celulita este unul adresat preponderent reluarii circulatiei limfatice, cu manevre blande, de presiune usoara/medie, in ritm lent (vezi masajul de drenaj limfatic) și combinat cu drenajul limfatic regional.

Masajul anticelulitic corect, executat cu manevre blande, de presiune usoara/medie, in ritm lent, in sensul circulatiei limfatice, determina raspunsul centrilor nervosi si produce destinderea tesuturilor afectate, redarea elasticitatii tesutului conjunctiv, dezagregarea nodulilor adiposi, reluarea circulatiei limfatice si a hranirii locale. Pielea isi schimba textura si supletea (efect de intinerire), tesutul celular subcutanat se uniformizeaza si scade in grosime prin redistribuirea celulara si lichidiana care se produce.

……………………………………………………………………………………………………………

Atat de dorit, incarcat cu atatea asteptari, atat de solicitat, masajul anticelulitic face parte din gama masajelor terapeutice, desi in practica el este aplicat de cele mai multe ori singular, in afara unei conduite terapeutice si fara respectarea caracteristicilor tesuturilor carora i se adreseaza.

Fenomen “cultural” pe care se cheltuie sume imense de bani – celulita este o afectiune a tesutului celular subcutanat si a tegumentului caracterizata prin schimbari structurale care modifica aspectul si relieful pielii, iar in faze avansate culoarea tegumentara si densitatea tesuturilor (crestere).

Cauze secundare de producere a acestei afectiuni, in afara celor medicale (boli endocrine, post-iradieri, traumatisme, etc), sunt mediatizarea intensa a acestui subiect (impact cultural),

1

alimentatia nesanatoasa (de tip fast-food, combinatii alimentare interzise si majoritatea alimentelor din supermarket-uri, care contin conservanti), regimul sedentar de viata si lipsa recreerilor in spatii verzi , perturbatiile electromagnetice generate de aparatura electronica (indeosebi telefoane mobile), deshidratarea cronica (in lipsa aportului corespunzator de apa), stressul, incaltamintea neadecvata.

Cauza principala si de intretinere a celulitei o constituie autorespingerea corpului cu specificitate in zonele in care se va manifesta/este prezenta afectiunea; la baza stau complexele dezvoltate o data cu mutarea accentului de la frumusetea interioara( perceptie-simtire a corpului insotita de caldura-bucurie) la frumusetea exterioara (standarde de frumusete cultivate de mass media etc).

Segmentul de corp respins este considerat exclus din intregul functional al organismului; circulatia “sevelor” in zona scade: fluxurile energetice si nervoase slabesc, circulatia limfatica este afectata (se inchid vase limfatice, limfa stagneaza), are loc o stagnare a toxinelor, iar hranirea zonei se desfasoara cu dificultate.

In evolutia acestei stari manifestarile se accentueaza dand nastere la fibrozari si retractii ale fibrelor conjunctive de sustinere a pielii (deprimand tegumentul –impropriu denumit aspect al “cojii de portocala”) si la aglomerari ale celulelor adipoase sub forma de noduli. In timp, fibrozarea duce la tulburari accentuate de hranire si la instalarea modificarilor ireversibile.

Ca particularitate a tesuturilor in care apare celulita (tesut celular subcutanat, tesut adipos) este slaba vascularizare sanguina si bogata vascularizatie limfatica, avand in vedere ca o parte considerabila a limfei corpului circula pe la acest nivel; acest aspect explica secventa de generare a celulitei prin blocajul limfatic regional, afectarea circulatiei limfatice la acest nivel inducand tulburari de troficitate intr-o proportie mai mare decat in alte tesuturi ale corpului.

2

De asemenea tot aceasta particularitate a bogatiei vaselor limfatice comparativ cu cele sanguine, si a secventei limfatice de generare a celulitei, conduce la specificul masajului corect in celulita; el este unul adresat preponderent reluarii circulatiei limfatice, cu manevre blande, de presiune usoara/medie, in ritm lent (vezi masajul de drenaj limfatic); manevrele rapide si energice de masaj, precum si cele de profunzime mare (masaj anticelulitic larg raspandit) vor determina intensificarea circulatiei sanguine, (slab reprezentate la acest nivel), dar inchiderea vaselor limfatice, si mentinerea blocajului limfatic, accentuand pe termen lung manifestarile celulitei.

Mai mult decat atat, masajul anticelulitic in forta, bazat pe logica mecanica “cu cat mai mult, mai repede si mai insistent – cu atat mai bine si mai repede scapam de celulita” – conduce la rupturi ale vaselor capilare sanguine si limfatice si la constituirea cicatricilor subcutanate persistente; invinetirea zonelor masate, rezultat atat de apreciat de o buna parte a consumatorului feminin de masaj anticelulitic ca “masura a eficentei masajului” – este rezultatul traumatizarii tesuturilor de catre maseuri incompetenti si iresponsabili.

Masajul anticelulitic nu determina subtierea stratului de tesut adipos; practicat repetat si sistematizat, el poate conduce la redistribuirea tesutului adipos – remodelare corporala (schimbarea formei suprafetei corporale).

Masajul anticelulitic nu conduce la scaderea in greutate in mod direct; pierderea in greutate (daca se produce) este rezultat al armonizarii circulatiei energetice la nivelul meridianelor si al organelor interne, si implicit al modificarilor de metabolism induse.

3

Grasimea vie a corpului (de depozit) nu se “topeste” la caldura, prin frecarea viguroasa a pielii sau framantarea energica a ei; utilizarea grasimilor este coordonata de mecanisme complexe neuro-hormonale; in schimb masajul practicat in acest fel distruge celule, rupe tesuturi, producand inflamatii, si poate genera, aplicat repetat, cicatrici subcutanate persistente.

Cremele iuti folosite in acest tip de masaj activeaza circulatia sanguina dar inhiba circulatia limfatica, deci sunt contraproductive pentru celulita; acelasi efect il au excesul de caldura sau de rece, vasele limfatice fiind foarte reactive la orice tip de exces. Folosirea materialelor dure (masajul cu bete de bambus, etc) sunt percepute de structurile limfatice drept agresiuni, de asemenea expun tesuturile riscului de traumatizare.

Celulita are un impact important psihic, legat de reprezentarea exterioara a standardului de frumusete, dar impactul major este pe planul sanatatii si echilibrului corpului; zonele afectate preponderent de celulita (coapse, fese, abdomen) sunt strabatute de meridiane energetice importante (responsabile de buna functionare a unor organe interne) care sunt afectate in functionare de prezenta celulitei, durerea spontana sau aparuta la palpare fiind edificatoare pentru blocajele energetice.

Abordarea optima a celulitei prin masaj , in modul in care sa fie rezolvatele secventele de generare, se face combinand masajul anticelulitic cu drenajul limfatic regional. Pacientii trebuie constientizati asupra aspectelor de autorespingere si reinvatati sa-si respecte corpul in aspectele esentiale.

4

MASAJ FASCIAL TELEKINETIC

În curând

Inscriere online

Ai acum la dispoziție varianta accesibilă și rapidă a înscrierii on-line care îți ușurează accesul la programele noastre școlare!

Completează formularul de înscriere urmând indicațiile și rezervă-ți locul în programul ales!

Actele originale urmează să le aduci pentru confruntare în prima zi de curs!