CURSURI AUTORIZATE DE MASAJ SI CURSURI DE PERFECTIONARE Scoala de Masaj Cristiana – pregatire la superlativ!

CURSURI AUTORIZATE DE MASAJ SI CURSURI DE PERFECTIONARE

Scoala de Masaj Cristiana organizează cursuri de masaj la înalte standarde calitative, fundamentate din perspectivă medicală, structurate într-o manieră originală şi predate adaptat şi gradual, destinate atât neiniţiaţilor cât şi specialiştilor în domeniu.

O primă categorie a cursurilor de masaj o constituie cele aferente Tehnician-ului Maseur – cursuri de formare profesionala – pe care scoala noastră de masaj este autorizată să le susţină. Ele se adresează celor care doresc să se iniţieze în arta masajului şi să deprindă o meserie nouă. Diplomele – certificate de absolvire şi certificat de calificare – sunt recunoscute internaţional.

O a doua categorie de cursuri de masaj pe care le susţinem e cea destinată maseurilor în principal. Aceste cursuri intensive de perfecţionare urmăresc împrospătarea cunoştinţelor de specialitate, adăugarea elementelor de subtilitate, de rapiditate în instalarea efectelor terapeutice şi eficienţă în masaj, precum si completarea cunoştinţelor cu studii şi tehnici complementare de masaj, şi se adresează atât absolvenţilor altor scoli de masaj cât şi absolvenţilor Scolii de Masaj Cristiana.

Tehnician Maseur

Tehnician-ul Maseur este o calificare recunoscută şi pe plan internaţional, care necesită un timp de instruire conform legii de minimum 27 săptămâni şi prevede dobândirea competenţelor de aplicare a masajului somatic, masajului reflexogen, masajului terapeutic şi drenajului limfatic. În Scoala de Masaj Cristiana aceste cursuri de calificare durează 28 de săptămâni şi sunt subîmpărţite în trei module Modulul 1 – Masaj Somatic (7 săptămâni), Modulul 2 – Masaj Reflexogen (7 săptămâni) şi Modulul 3 – Masaj Terapeutic (14 săptămâni, acest modul include şi drenajul limfatic). Calendarul desfășurării cursurilor de masaj somatic, reflexogen și terapeutic poate fi găsit aici.

Deşi supusă unor standarde impuse de lege – pregătirea în şcoala noastră de masaj vă oferă multe elemente originale, ca tehnici de masaj şi informaţii, şi se desfaşoară într-un mod creativ unic. La finalul acestor cursuri de masaj, în urma examenelor de absolvire, scoala noastră de masaj emite Certificate de Absolvire (după primele două module) şi Certificate de Calificare profesionala (după al treilea modul) – vezi formularele in pagina Despre noi – Acreditări. Programul acestor cursuri de masaj este stabilit pentru toată perioada anului şi afişat în pagina Calendar .

Modulul 1 – Curs Masaj Somatic

Având în vedere mediul stresant al zilelor noastre – Masajul Somatic este perfect potrivit pentru a relaxa şi revigora corpul şi psihicul.

Adresat pielii, ţesutului celular subcutanat şi muşchilor – Masajul Somatic urmăreşte o armonizare de suprafaţă a corpului şi destinderea psihică incipientă.

Primă parte a programului de cursuri Tehnician Maseur – cursul de masaj somatic este axat pe cunoaşterea tehnicilor principale şi secundare de masaj, pe deprinderea unui masaj de relaxare de suprafaţa şi pe aplicarea elementelor corecte de masaj anticelulitic.

De asemenea se insistă pe deprinderea elementelor de iniţiere a calmului in masaj – esenţiale în inducerea unei stări de relaxare pacientului.

Ca și elemente auxiliare, esențiale în distribuirea corectă a efectelor masajului și dispersia tensiunilor blocante, se introduc tehnici de fluidizare fizico-energetică, baze pentru abordarea terapeutică în masaj din modulul terapeutic.

Cursul de masaj somatic se finalizează cu examen de absolvire (scris şi practic) şi diplomă – certificat de absolvire – vezi formularele în pagina Despre noi –Acreditari.

Durata: 7 săptămâni
Orar: două şedinţe a câte 4 ore/ săptămână
Program: 8.30 – 12.30; 18.00 – 22.00

Materii de studiu:
o Anatomia şi fiziologia omului (soma);
o Tehnicile principale şi secundare în masajul somatic;
o Tehnici auxiliare de fluidizare;
o Masajul regional şi general;
o Mobilizările după masaj;
o Masajul anticelulitic simplu
o Elemente de comunicare cu pacientul Competenţe specifice:
Competenţe specifice:
o Aplicarea masajului de întreţinere şi relaxare;
o Aplicarea masajului anticelulitic Obiective urmărite:
Obiective urmărite:
o Deprinderea tehnicilor de masaj somatic şi aplicarea lor în masajul regional şi general;
o Stăpânirea tehicilor auxiliare de fluidizare a corpului, cu rol de iniţiere şi potenţare a efectelor de relaxare ale masajului somatic;
o Identificarea contraindicaţiilor majore de masaj
o Conştientizarea relaţiei de inter-dependenţă dintre maseur şi pacient din timpul masajului;
o Deprinderea stării de calm a maseurului – fundamentală în generarea stării de relaxare a pacientului şi în gestionarea potenţialului energetic al maseurului

Modulul 2 – Curs Masaj Reflexogen

Aplicat pe terminalele energetice de bază – picioarele şi mâinile – Masajul Reflexogen sau Reflexoterapia acţionează de la distanţă de zona vizată producând efecte ample de destindere fizică şi psihică şi contribuind la reglarea diferitelor organe şi sisteme ale corpului (sistemul renal, sistemul digestiv, sistem genital, sistem endocrin, etc).

Poartă de trecere înspre masajul terapeutic – Masajul Reflexogen, poate fi folosit la echilibrarea diferitelor afecţiuni, stimulând buna funcţionare a organelor corpului.

Cursul de masaj reflexogen se finalizează cu examen de absolvire (scris şi practic) şi diplomă – certificat de absolvire – vezi formularele în pagina Despre noi –Acreditari.

Durata: 7 săptămâni
Orar: două şedinţe a câte 4 ore/ săptămână
Program: 8.30 – 12.30; 18.00 – 22.00

Materii de studiu:

o Anatomia şi fiziologia omului pe aparate şi sisteme;
o Tehnici de lucru în masajul reflexogen;
o Masajul reflexogen al tălpilor (plantar)
o Elemente de comunicare cu pacientul

Competenţe specifice:
o Aplicarea masajului reflexogen;

Obiective urmărite:
o Deprinderea tehnicilor de masaj reflexogen;
o Dezvoltarea abilităţii de interacţiune cu zonele reflexogene;
o Identificarea contraindicaţiilor majore in masajul reflexogen
o Conştientizarea relaţiei de inter-dependenţă dintre maseur şi pacient din timpul masajului;
o Deprinderea stării de calm a maseurului – fundamentală în generarea stării de relaxare a pacientului şi în gestionarea potenţialului energetic al maseurului

Modulul 3 – Curs Masaj Terapeutic

Parte din arta echilibrării fizice a corpului – Masajul Terapeutic utilizează procedee principale, secundare şi speciale de masaj, aplicate în ordinea şi cu localizarea specifică afecţiunii şi configuraţiei particulare a pacientului.

Predarea Masajului Terapeutic în şcoala noastră se bazează pe practici originale, care să maximizeze efectul terapeutic, dublate de o bună instruire teoretică din perspective medicale alopate și alternative – necesare pentru a deveni un bun terapeut.

A treia şi ultima parte a programului de cursuri Tehnician Maseur – acest modul este alcătuit din cursuri de masaj terapeutic, cursuri de drenaj limfatic, elemente de mobilizări vertebrale şi articulare, şi elemente de kinetoterapie, toate necesare maseurului pentru a înţelege modalităţile de producere, evoluţie şi vindecare a afecţiunilor în care masajul este indicat.

O atenție aparte se alocă masajului anticelulitic, care este un masaj terapeutic, celulita afectând multiple aspecte ale sănătății fizico-psiho-emoționale, implicatele estetice situându-se din punct de vedere terapeutic în plan secundar.

Se insistă pe dezvoltarea unui mod holistic de gândire pentru a putea găsi soluţiile potrivite şi pentru a deprinde colaborarea interdisciplinara cu ramurile medicale implicate în tratarea afecţiunilor repective.

Cursul de masaj terapeutic se finalizează cu examen de absolvire (scris, practic si oral) şi diplomă – certificat de absolvire și calificare (formular recunoscut internaţional)- vezi formularele în pagina Despre noi – Acreditari.

Durata: 14 săptămâni
Orar: două şedinţe a câte 4 ore/ săptămână
Program: 8.30 – 12.30; 18.00 – 22.00

Materii de studiu:

o Fiziopatologia şi patologia în afecţiunile în care masajul terapeutic este indicat;
o Tehnici de lucru şi stadializarea abordării în masajul terapeutic;
o Tehnici de mobilizări articulare; mobilizările vertebrale
o Masajul de drenaj limfatic;
o Masajul anticelulitic combinat cu drenaj limfatic;
o Masajul terapeutic în sfera patologiei;
o Elemente de kinetoterapie;
o Elemente de psihologie terapeutică;

Competenţe specifice:
o Aplicarea masajului anticelulitic din perpective fiziopatologice;
o Aplicarea mobilizarilor articulare si vertebrale
o Aplicarea masajului de drenaj limfatic;
o Aplicarea masajului terapeutic;

Obiective urmărite:
o Deprinderea tehnicilor de masaj terapeutic;
o Cunoaşterea strategiei de abordare în masajul terapeutic în vederea maximizării efectelor terapeutice;
o Stăpânirea tehnicilor de drenaj limfatic şi cunoaşterea abordării corecte a drenajului pe regiuni;
o Deprinderea masajului anticelulitic “blând” combinat cu drenaj limfatic –     eficienţă maximă fără traumatizare locală;
o Aplicarea masajului terapeutic pe tipuri de ţesuturi, pe organele profunde şi, specific, în afecţiuni în care acesta este indicat;
o Cunoaşterea bazelor terapiei prin mişcare (kinetoterapie);
o Deprinderea elementelor de bază ale psihologiei terapeutice;
o Conştientizarea relaţiei de inter-dependenţă dintre maseur şi pacient din timpul masajului;
o Deprinderea frecvenţei de lucru a regenerării terapeutice, necesare rearmonizării organismului pacientului

Drenaj limfatic (MDL sau MLD)

Utilizează tehnici speciale de masaj şi se adresează circulaţiei limfatice de la suprafaţa corpului.

Datorită caracterului său (acţiune amplă şi intensă asupra sistemului nervos vegetativ), efectelor sale (detoxifiere, stimulare imunitară, rol trofic, etc), precum şi indicatiilor sale (limfedem primar şi secundar, deficienţe imunitare, activarea regenerării țesuturilor, etc) – masajul de drenaj limfatic este un masaj terapeutic şi se studiază în cadrul Modulului 3 – Masaj Terapeutic, el putând fi parcurs și separat.

Acest tip de masaj diferă esenţial de celelalte tipuri de masaj, utilizând ritmuri foarte lente, mişcări legate şi continue, presiuni usoare şi o bună coordonare cu respiraţia. Deprinderea drenării limfatice este indicată iniţiaţilor în masaj. Aplicarea masajului de drenaj limfatic poate fi făcută corect doar de maseurii care reuşesc să–şi controleze și să-şi mențină starea de calm.

Ţesuturile cărora se li adresează masajul de drenaj limfatic (ganglioni limfatici şi vase limfatice din ţesutul celular subcutanat) sunt sensibile, friabile şi dispun de o reactivitate crescută – ca atare manevrele intempestive ca ritm, presiune, excesul de cald (şi crème cu efect de încălzire) sau de rece – conduc la închiderea vaselor sau la distrucţii la nivelul acestor ţesuturi, un masaj neadecvat putând leza ganglionii limfatici şi determina blocaje limfatice temporare sau permanente; răspunsul optim cu intensificarea circulaţiei limfatice de până la 20 de ori are loc la ritmurile lente (manevre de masaj şi unde cerebrale) şi presiuni uşoare şi în suprafaţă.

Acest timp de masaj, prin specificul lui, se lucrează fără ulei şi se poate aplica eficient şi prin hainele moi şi extensibile.

Indicaţiile masajului de drenaj limfatic sunt abordate în secţiunea Articole.

Conditii de inscriere

Acte necesare si prevederi legale

Scoala de Masaj Cristiana este o unitate de învăţământ autorizată să conducă programul de calificare Tehnician Maseur – program de calificare de nivel 4 – postliceal – autorizaţie Serie B Nr. 0010197/23.06.2016. În acest sens este supusă cerinţelor şi rigorilor legii. Ca atare formularele tipizate de diplome de masaj – certificate de absolvire şi certificate de calificare (vezi acreditări) – pot fi eliberate doar absolvenţilor de liceu sau de instituţii superioare de învăţământ.

Persoanelor care nu întrunesc condiţiile de studii de mai sus – li se pot elibera diplomele şcolii.

Cetăţenii străini pot parcurge programul de calificare cu condiţia legalizării actelor de identitate, a prezentării permisului de şedere în România şi a echivalării studiilor la Ministerul Educaţiei şi Învăţământului (durată 30 zile).

Cetăţenii români cu studii in străinătate (liceu) au nevoie de echivalarea studiilor la Ministerul Educaţiei şi Învăţământului.

Acte solicitate:

  • Carte de identitate sau paşaport (copie)
  • Certificat de naştere (copie)
  • Certificat de căsătorie sau divorţ (pentru cei care şi-au schimbat numele de naştere (copie)
  • Ultima diploma de studii (liceu sau facultate)(copie)
  • Certificat absolvire Masaj Somatic/și Masaj Reflexogen (copie) – pentru cei care doresc să continue pregătirea în școala noastră
  • Adeverinţa de la medicul de familie sau medicina muncii cu menţiunea “clinic sănătos” sau “apt curs masaj”(original)

Actele vor fi prezentate în copie şi original; şcoala va reţine copiile restului documentelor şi originalul adeverinţei medicale.

Inscriere online

Ai acum la dispoziție varianta accesibilă și rapidă a înscrierii on-line care îți ușurează accesul la programele noastre școlare!

Completează formularul de înscriere urmând indicațiile și rezervă-ți locul în programul ales!

Actele originale urmează să le aduci pentru confruntare în prima zi de curs!

Sari la bara de unelte